Litecoin - spiaci obor alebo skapatý pes?

okt 05, 2020

V dnešnom článku sa budem venovať litecoinu. Pre tých čo nevedia, tento coin patrí medzi staršie kryptomeny, ktorí si za čas svojej existencie získal slušnú adopciu. Coin bol vytvorený ako fork Bitcoinu, pričom vývojári zmenili hashovací algoritmu zo sha-256 (pôvodne u Bitcoinu) na scrypt a tiež zmenili celkovú ponuku minicí na 84 mil (pôvodne u Bitcoinu 21 miliónov). Tento coin môžeme pokojne nazvať akýmsi "testnetom" bitcoinu i keď skutočný testnet Bitcoinu je iný, avšak mnoho implementovaných zmien je nasadených naskôr v litecoine a až neskôr v Bitcoine. Toľko na úvod, vráťme sa k téme dnešného článku a tou je, či Litecoin je mŕtvym projektom a drží ho nad vodou čisto iba široká adopcia alebo má za sebou pracujúcich vývojárov, ktorí posúvajú coin na vyššiu úroveň.

Aktivita na githube

Počet commits na githube (príspevokov nového kódu) je od 10.7.2020 nezmenený. Nemusí to každopádne znamenať, že na projekte sa nepracuje ale u väčšiny projektov to môže značiť, že projekt sa vyvíja veľmi pomaly alebo je vývoj zastavený. Napríklad veľa projektov môže mať súkromné (private) repozitáre, čiže vo verejných repozitároch dlho nič nepribúda, ale v skutočnosti sa na projekte môže dennodenne robiť. U Litecoinu pribudlo z 9. na 10. júna naraz celkom 1850 commitov, čo môže znamenať, že raz za čas pribudne väčší počet commitov miesto zopár desiatok denne.

Litecoin je typ coinu, ktorý používa konsezus algoritmu (PoW), ktorý ovplyvňuje bezpečnosť siete.  Keď sa pozrieme na hashrate siete od 20.3.2020 začína rásť, čo je pozitívnou správou. Bezpečnosť siete opäť rastie.

Poďme sa pozrieť teraz na počet aktívnych a nových adries v sieti za posledného pol roka 2020 (3.4.2020 - 3.10.2020)

Opäť pozitívna správa, na grafe vidíme priebežný nárast aj aktívnych aj nových adries. Čo nám môže signalizovať, že litecoin sa začína viac rozširovať.

Ruka v ruke by sme mali vidieť aj nárast v počtu transakcií za posledný polrok.

Čo sa nám v tomto prípade aj potvrdilo, dokonca počet transakcií enormne narástol, až 12x a to od 13.9.2020 z 13 780  od 24.9 kedy dosiahol svoj vrchol na 166 380. Neskôr začal klesať. K dnešnému dňu je to 115 240 transakcií v sieti Litecoin. Podobný nárast zažil Litecoin 1.1.2018, teda z čias kryto boomu. Vtedy však aj cena Litecoinu vyletela niekde až k 250 USD. Dnes však nárast počtu transakcií neodzrkadluje samotnú cenu aktíva. Na grafe vidíme, že cena sa príliš nehýbe.

Zaujímavé je samotné volume na burzách.

Denné volume snáď pod 1 miliardu USD ani neklesne (za posledný rok tesne pod miliardu USD bolo asi 2 krát).

Vzhľadom na marketcap coinu je volume na burzách veľmi slušné. Litecoin týmto môžeme zaradiť medzi TOP coiny, čo sa týka denného volume na burzách. Všetko však za predpokladu, že burzy nemajú FAKE volume. Takže volume by som vážne príliš nebral.

Čomu by som však venoval pozornosť je vývoju samotnému projektu. Poďme sa pozrieť ako je litecoin hodnotený rankingovými spoločnosťami Flipside Crypto, Inc. and Weiss Ratings, LLC.  Hodnotenia oboch spoločností treba občas brať s rezervou, nakoľko objektívne zhodnotiť niekoľko stoviek až tisíc kryptomien nie je jednoduchou záležitosťou, najmä ak mnoho projektov každý deň napreduje ďalej. Osobne som sa stretol s tým, že napr. u Weisscrypto boli údaje dosť zastaralé. Predpokladám však, že TOP projekty s navyšším rankingom majú akutálne.

Ak zhodnotíme Litecoin z pohľadu Flipside Crypto, zistíme, že sa nachádza k dnešnému dňu na 60. priečke s celkovým skóre FCAS 711. TOP 1 je ethereum, ktorého skóre je 969. Bitcoin je na 9. priečke so skóre  FCAS 886. Tento ranking hodnotí 3 zložky a to: správanie vývojárov - developer behavior, teda viac ako 30 premenných z online kódov repozitárov (ako je napr. Github) je agregovaných a analyzovaných s cieľom porozumieť vývojovému správaniu, aktivitu užívateľov - user activity (sem spadá analýza transakcií na blockchaine, detailov smartcontractov z aktívnych nódov, adries peňaženiek - tento ukazovateľ slúži na pochopenie skutočnej užitočnosti projektu vs. špekulácie), a nasýtenosť trhu - market maturity  (meranie volatility modelovaním viac ako 40 rôznych stratégií, meranie schopnosti poskytovať konzistentné výnosy v rôznych trhových scenároch. Tento ukazovateľ tvorí menej ako 5% skóre FCAS).

Flipside Crypto Ranking

Všimnime si, že developer behavior je 565, je dosť nízke na coin, ktorého vývoj trvá od r. 2011 a má 3mld USD markertcap. Osobne som toho názoru, že chybný výsledok je spôsobený nesprávnym zdrojom dát, prípadne zdroj dát nie je dostatočný na stanovenie skóre (privátne repozitáre). Neskôr si ukážeme, že pravdepodobne má Flipside Cryto nedostatočný zdroj dát.

Weiss Crypto Rating - Coins

Litecoin má už oveľa lepšie hodnotenie u Weiss Ratings, LLC. Celkovo je na 4. priečke s hodnotením B-. A Jeho skóre naďalej stúpa.  Čo sa týka adopcie je na 3. priečke hneď za Ethereom. S týmto hodnotením môžeme súhlasiť, pretože Litecoin má na dnešné pomery skutočne slušnú adopciu. Čo sa týka technológie, tak v súčastnosti napredujú technicky vyspelejšie coiny ako je Polkadot, Cardano, Tezos, Cosmos, Ethereum, Fantom. Vidíme, že Bitcoin ako "crypto king" nie je ani v top 5.

Poznámka: Weiss Rating má tokeny hodnotené zvlášť, čiže v uvedenom rebríčku sú čisto iba "coiny". Avšak najlepšie hodnotený token u Weiss Ratings je Chainlink, ktorý má známku C-.

Weiss Crypto Rating - Tokens

Teraz sa vrátim k tvrdeniu, prečo si myslím, že Flipside Crypto má nedostatočný zdroj dát. Litecoin už dávnejšie avizoval, že chce implentovať privacy. Neskôr Charlie Lee ako predstaviteľ Litecoin Foundation ohlásil implementáciu technológie Mimble Wimble do Litecoinu. Uvedenú technológiu už používa anonymná kryptomena Grin, avšak problémom Grinu je jeho užívateľká neprívetivosť. Je to totiž coin bez adresy. Vybrať Grin z burzy do Walletu a poslať naspať na burzu resp. poslať coiny mimo blockchain je user unfriendly a chce to naozaj technicky zdatných užívateľov. Pretože vývojari Grinu sa zdajú byť veľmi šikovní, Litecoin začal spolupracovať práve s vývojármi Grinu na implementácií technológie Mimble Wimble. Zdá sa, že Litecoin to s privacy myslí vážne a v dnešných dnoch by už mal bežať testnet, kde táto technológia je implementovaná. Myslím, že zatiaľ tejto informácií príliš veľa ľudí v krypte toľko pozornosti nevenuje a sú viac pohltení DeFi boomom, ktorý práve iba začína. Myslím si, že práve privacy coiny začnú naberať na hodnote, keď začnú prvé opatrenia zo strany jednotlivých vlád ukrojiť zo ziskov krypto hodlerov a traderov.

Telegram Group MWEB Testnet

Momentálne môžeme tento mierne rastúci trend sledovať práve na kryptomene Monero, ktorá je TOP 1 privacy čo sa týka technológie, likvidity a marketcapu.

Spustenie mainnetu Litecoin MW je plánované niekedy v priebehu budúceho roka.

Pozrime si aktivitu Litecoinu na Githube.

Litecoin Project - github

Vidíme, že posledný update bol pre 9. dňami a veľa sa toho tam nerobí. Mohli sme to vidieť aj na úplne prvom grafe - aktivita na Githube. Celkovo do projektu prispieva 7 developerov. Medzi nimi aj známy Charlie Lee a Xinxi Wang, ktorý mimochodom na Twitteri 1. októbra avizoval, že kúpil 100 Litecoinov.

https://twitter.com/TheRealXinxi/status/1311600636803260416?s=20

Prečo? Lebo na Litecoine sa v skutočnosti pracuje. Nepracuje na ňom 7 developerov ale podstatne viac.

Celkovo 611 developerov.  Pozrime si niektorých bližšie čo sú zač:

David Burkett -  Arctic Code Vault Contributor, developer Grin Plus Plus

Kale Alm - Bitcoin core contributor

Gavin Andresen - Arctic Code Vault Contributor, prispievateľ kódu do Bitcoinu, Zcash

Wladimir J. van der Laan - Arctic Code Vault Contributor, prispievateľ kódu do Bitcoinu

MarcoFalke - Arctic Code Vault Contributor, bitcoin developer

Pieter Wuille - Arctic Code Vault Contributor, bitcoin developer, predtým pracoval pre Blockstream

Jonas Schnelli - Bitcoin Core developer & maintainer

Matt Corallo - programátor zaoberajúci sa implementáciou bitcoinového protokolu v programovacom jazyku Rust.

a ďalší.

Vidíme, že na projekte pracujú developeri samotného Bitcoinu. Prečo? Pretože Litecoin je testnet Bitcoinu a všetky uvedené zmeny týkajúce sa MW budú najskôr implementované do Litecoinu a až neskôr ich implementujú do Bitcoinu. V podstate je Litecoin experimentálnou sieťou Bitcoinu a práve MW implementácia túto hypotézu potvrdzuje. Aktivita na Githube síce nie je taká akú by sme očakávali, ale pravdepodobne môžu existovať aj súkromné repozitáre, ktoré ostatní užívatelia okrem samotných developerov neuvidia.

Ak zanalyzujeme koreláciu LTC a BTC, tak tento pár je silne korelovaný väčšinou okolo 0.9, vidno to na grafe nižšie. Z uvedeného vyplýva, že držanie LTC  kopíruje držanie BTC.

Korelácia medzi LTC a BTC

Pozrime sa teraz na cenu LTC voči BTC

Vidíme, že LTC sa voči BTC pohybuje naozaj na minime - na tejto úrovni si teraz buduje support, pričom tieto hodnoty nedosiahol od roku 2017 (tam vtedy bol iba asi 3 mesiace). Predpokladám, že iba s veľmi malou pravdepodobnosťou by tento coin išiel pod support, ale ak by aj prerazil smerom nadol, stále je tu veľký predpoklad, že coin za krátku dobu pôjde hore. Naviac ak je v budúcom roku vyhliadka na mainnet Litecoin MW, je podľa môjho názoru LTC adept na investíciu s nízkym rizikom pádu oproti Bitcoinu a veľkou pravdepodobnosťou zisku v budúcom roku, pričom asi 77% Litecoinov je už teraz vyťažených. Naviac privacy coiny môžu za tú dobu nabrať na trende a coin s dobrou privacy technológiou a adopciou akým by už v budúcom roku mohol byť práve Litecoin, pravepodobne pôjde to the moon, teda až na mesiac :-).

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.